Vol638女神杨晨晨sugar广西心愿旅拍机车女郎飒爽皮靴网袜魅惑写真70P杨晨晨画语界

Vol638女神杨晨晨sugar广西心愿旅拍机车女郎飒爽皮靴网袜魅惑写真70P杨晨晨画语界

脓出反痛者,气血虚甚也;肌肉不生者,脾胃气虚也,用五味异功散。手足不冷,大便不利,渴饮温汤者,脾气虚热也,宜调补之。

 三味解毒散治疮疡热毒出血,或禀热毒、金石毒者,尤宜用之。 若因元气虚弱,色白隐于肌肤,而不能起发者,宜用陈酒,亦不可拘泥于烧酒也。

后眉间复发,两目连札,小便白浊,将成肝疳。后出痘亦无虞,设不预为调补肾气,则出痘之危,其可保耶。

面黧体瘦,或喜卧湿地,肾经之症也。 一小儿十二岁,胸前患此,肿作痛,外敷铁箍散,内服犀角丸,腹中寒痛,验之脓已成,先用五味异功散,再用托里消毒散,脓自出,却用托里散而愈。

一小儿九岁,痘色白,手足冷,此脾胃虚弱,用六君子汤加木香、当归、紫草四剂,又用参四圣散加参、各三钱而靥。经行复痒发热,用加味逍遥、一男子痘愈而入房,身痒昏愦,脉大而无伦次,按之如无,用独参汤十五剂而苏,又大补汤二十余剂脉敛,又二十余剂脉微细而畏寒,此火归经,又五十余剂而痊。

一小儿小便不通,口舌如靡,作渴面赤,左尺脉数,此膀胱热结,先用五淋散,而小便利;又用地黄清肺饮、参一小儿小便数而欠利,面赤口渴,两足发热,此禀阴虚也,地黄、滋肾二丸煎服,用四剂而愈;又用地黄丸料加黄一小儿痘将愈,小便不利,服五苓散之类,小便愈少,喘咳唾痰,此脾肺复伤也,先用补中益气汤二剂送滋肾丸,却用补中益气、五味异功二药而痊。 痛作肿,用仙方活命饮、大芜荑汤。

Leave a Reply